Facebook
Instagram
YouTube

Ontwikkelingen praktijk

Tijdens de sluiting van de praktijk hebben wij niet stil gezeten. De praktijk is opgefrist met een nieuw laagje verf en onze therapeuten hebben hun kennis en kunde vergroot door online trainingen en onderlinge informatiedeling. Dit heeft ertoe geleid dat wij de behandeling op het gebied van chronische pijn hebben beschreven in een protocol. Ook is er een hygiëneprotocol opgesteld zodat wij de behandelingen weer veilig en verantwoord kunnen oppakken.


Chronische pijn protocol


Chronische pijn kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van u en uw naasten. Onze therapeuten kunnen mensen met chronische pijn helpen. De fysiotherapeut zal samen met u een behandelplan op maat maken. Bij de behandeling kunt u denken aan; inzicht krijgen in de klachten, opbouw van de belastbaarheid, lichaamsbewustwording en vertrouwen/controle herwinnen in eigen lichaam. Het uiteindelijke doel van de behandeling is om de regie over eigen leven terug te krijgen.

error: Content is protected !!