Facebook
Instagram
YouTube

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gehanteerd, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

FysioMaks is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan FysioMaks of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FysioMaks.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
FysioMaks
Willemstraat 1A
8601 GH Sneek
e-mail: info@fysiomaks.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover FysioMaks geen controle heeft. FysioMaks is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze door derden aangeleverde of beschikbaar gestelde content.

error: Content is protected !!