Facebook
Instagram
YouTube

Fysiotherapie na Covid-19

Het herstel na een ziekbed veroorzaakt door corona kan ingrijpend zijn en kan mentale en fysieke gevolgen hebben. Om u hierbij te helpen hebben wij als praktijk het protocol ”Fysiotherapie na Covid-19” opgesteld. Dit protocol is tot stand gekomen om patiënten, na besmetting met Covid-19, fysiotherapeutische begeleiding te geven binnen de eerste lijn.

Restklachten na Covid-19

U bent herstellende van Covid-19 maar ervaart nog steeds restklachten. Dit kunnen lichamelijke of psychische klachten zijn:

Lichamelijke klachten:

 • Pijn
 • Stijfheid
 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid
 • Vermindering van spierkracht
 • Verminderd uithoudingsvermogen

Psychische klachten:

 • Verminderde concentratie
 • Geheugen problemen
 • Verminderde prikkelverwerking
 • Emotioneel of depressieve klachten
 • Angst voor bewegen of weinig vertrouwen in eigen lichaam

Wanneer kunt u bij een fysiotherapeut terecht?

U kunt zich bij ons in de praktijk melden wanneer er sprake is van één of meer van bovenstaande symptomen en wanneer u graag hulp wilt in de opbouw van uw dagelijks handelen. U kunt in de eerste twee weken na uw ziekteperiode thuis of na uw ziekenhuisontslag contact met ons opnemen. De therapeut zal in deze weken telefonisch of via beeldbellen contact met u opnemen en samen met u een gericht behandelplan opstellen.

Begeleiding en behandeling bij fysiotherapie na Covid-19

De start van de therapie zal bestaan uit advisering en coaching bij dagelijkse activiteiten thuis. Na ongeveer 6 weken kan de therapie op de praktijk worden voortgezet. In de praktijk kan dan, afhankelijk van uw situatie, getraind worden onder begeleiding om uw fitheid, spierkracht, uithoudingsvermogen en lenigheid te verbeteren. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het vertrouwen in eigen lichaam. 

Psychosomatische fysiotherapie 

Bij moeite met ontspanning of een verstoord ademhalingspatroon kan de psychosomatische fysiotherapeut extra hulp bieden. De psychosomatische fysiotherapeut kan u ook helpen met het herstel van vertrouwen in uw lichaam en het verminderen van angst.

Indien er meer disciplines nodig zijn tijdens de behandeling, kunnen wij u hiernaar doorverwijzen.

Verwijzing en vergoeding

Voor fysiotherapie na Covid-19 heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. Voor informatie over de vergoeding voor fysiotherapie na Covid-19 adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Bij wie kan ik een afspraak maken?

Voor fysiotherapie na Covid-19 kunt u een afspraak maken bij Rik Blanksma, Wesley Bollema, Hennie Dekker-Kommers en Sijtske Engelsma.

error: Content is protected !!