Facebook
Instagram
YouTube

Houding- en Bewegingsadvies

Een goede houding is belangrijk voor uw lichaam en kan overbelasting op uw gewrichten voorkomen. Tijdens de behandeling zal indien nodig aandacht worden besteed aan uw houding en manier van bewegen.

Waarom is een goede houding belangrijk?

Ons hele lichaam is een team aan bewegende onderdelen die goed moeten samenwerken. Soms is de balans tussen de spieren en beweeglijkheid ongelijk. Hoe wij ons lichaam gebruiken en belasten en welke bewegingspatronen wij hanteren zijn belangrijk voor een goede houding en bewegingsvrijheid. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de manier waarop wij dagelijks zitten of iets pakken, en welke sport, hobby of werk we uitvoeren. Dit zijn belangrijke zaken om mee te nemen in het advies en een eventuele training.

Waarom advies over een juiste houding?

Misschien zijn uw bewegingspatronen heel eenzijdig. Dat kan de oorzaak zijn van uw klachten. Het kan ook zo zijn dat pijnklachten uw bewegingspatronen verstoren. Binnen het FysioMaks Team zijn manueel therapeuten die gespecialiseerd zijn in Houding en Beweging. De manueel therapeut kijkt naar uw lichaam als geheel. Bij de behandeling of advies nemen zij alle bovenstaande punten mee.

Voor wie?

FysioMaks heeft specialisten met ruime ervaring in advisering over klachten bij sport, advies voor jongvolwassenen in de groei, en hobby- en werkgerelateerde klachten.

Voor jongvolwassenen in de groei is de houding en manier van bewegen heel belangrijk. FysioMaks begeleidt jongvolwassenen vanaf 10 jaar. Onze therapeuten kijken naar de houding, naar de beweeglijkheid, de manier van bewegen, naar de stabiliteit, de spierkracht en spierlengte. Ook kijkt de therapeut hoe het lichaam balans houdt en samenwerkt, en of dit in een goede lijn ligt met de belasting van de jongvolwassene en de groei.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?

Beperkingen in mobiliteit kunnen goed verbeterd worden met manuele therapie. Als er een optimalere houding, manier van belasten of bewegingspatroon aangeleerd moet worden, dan gaan we hier mee aan de slag. Dit oefenen we samen in de praktijk. Ongeacht of het gaat om uw sport, hobby, kinderen, thuissituatie of werk; we nemen alle activiteiten mee om een zo maximaal mogelijk resultaat te krijgen.  Als er sprake is van klachten, dan helpen we u hier praktisch mee om te gaan om deze klachten te verminderen of te voorkomen. Zijn de klachten chronisch dan helpen we u wat de beste houding/bewegingspatroon/manier van belasten in uw dagelijkse activiteiten is, zodat uw klachten u zo weinig mogelijk beperken. Hierin geven we advies en training waar nodig, en indien gewenst op locatie.

Intake, advies en behandeling

Er vindt bij FysioMaks voor de houding- en bewegingsadvies altijd een uitgebreide intake plaats inclusief een onderzoek waarin ook actieve bewegingen/houdingen/type belastingen worden bekeken. Daarna volgt een advies en eventueel een passende behandeling of training.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Houding- en Bewegingsadvies – voor uzelf, uw partner of kind? Vraag naar Mariska Leijendekker of Irene Wiersema voor meer informatie.

error: Content is protected !!