Facebook
Instagram
YouTube

Huisregels en bejegening

Huisregels

Omdat er in de praktijk meerdere cliënten aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand worden de regels weergegeven.

Algemeen:

 • Cliënten worden verzocht zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen
 • De praktijk behoudt zich het recht om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit het pand
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat is dit voor eigen risico
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen in het pand of het buitenterrein
 • Zorg bij het parkeren van de auto dat deze in één van de parkeervakken staat. Naast de praktijk is een parkeerplaats waar u vrij gebruik van kunt maken. Parkeren in de Willemstraat is alleen voor vergunninghouders. U kunt hier wel parkeren door gebruik te maken van een parkeerkaart (voor 60 min.). Deze kunt u verkrijgen bij uw behandelend fysiotherapeut of aan de balie
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen
 • In de gehele praktijk geldt een algeheel rookverbod.

Tijdens de behandeling of in de oefenzaal:

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de behandeling is gewenst
 • Het gebruik van een handdoek tijdens oefenen in de oefenzaal is verplicht
 • De apparaten die u gebruikt dienen na gebruik schoon achtergelaten te worden. Dit kunt u doen met de daarvoor aanwezige schoonmaakspray en de papieren handdoeken of uw eigen handdoek
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling
 • Indien u uw kind(eren) mee wilt nemen dan dient u dit met uw behandelend fysiotherapeut te overleggen en geschiedt dit geheel op eigen risico.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven
 • Indien er tegen, door bijv. geloofsovertuiging, bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een behandelkamer waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Indien van de oefenzaal gebruik gemaakt wordt kunnen er meer personen aanwezig zijn
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling wordt beëindigd
 • Vertrouwelijke gesprekken tussen fysiotherapeut en cliënt worden niet besproken met derden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Meer informatie over uw rechten en plichten kunt u vinden op de volgende website.

error: Content is protected !!