Facebook
Instagram
YouTube

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in fysiotherapeutisch zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie is anders dan fysiotherapie voor volwassenen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hierop probeer ik onderzoek en behandeling zoveel mogelijk op elkaar aan te laten aansluiten. De behandeling wordt zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden. Hiervoor neem ik extra tijd. Zo kunnen we de beste behandeling, specifiek voor uw kind, geven.

Kinderfysiotherapie 0-2 jaar

De motorische ontwikkeling van de eerste twee levensjaren is enorm. Van pasgeboren baby tot een ondernemende dreumes. In deze leeftijd kunnen de volgende vraagstukken voorkomen:

 • Huilbaby
 • Hoge of lage spierspanning met evt. overstrekken
 • Prematuriteit
 • Laag of hoog geboortegewicht
 • Niet op de buik willen rollen/liggen
 • Voorkeurshouding met evt. schedelafplatting
 • Asymmetrische ontwikkeling
 • Niet of vertraagt rollen, kruipen, staan of lopen
 • Billenschuiven
 • Orthopedische vragen: scheefstand van voeten, heupdysplasie, klompvoetjes
 • Neurologische vraagstukken: dwarslaesie, aangeboren hersenafwijkingen, parese na geboorte, spina bifida, stofwisselingsproblemen
 • Overige syndromen met vragen rond motoriek en ontwikkeling.

Tevens ben ik opgeleid tot kinderfysiotherapeutisch draagconsulent en geef ik draagconsulten. We hebben op de praktijk diverse draagmaterialen die kosteloos uitgeprobeerd kunnen worden.

De behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt meestal plaats in de thuissituatie. Dit is voor kinderen een vertrouwde omgeving en hier kan ik het best, op het kind specifiek afgestemde, adviezen geven. Voor een behandeling aan huis is een verwijzing noodzakelijk.

Kinderfysiotherapie 2-18 jaar

In deze leeftijdsfase zijn kinderen en jongeren steeds meer in beweging. In deze leeftijd kunnen de volgende vraagstukken voorkomen:

 • Bijzonder looppatroon b.v.b. tenenlopen
 • Veelvuldig struikelen en vallen
 • Houterige en onhandige motoriek
 • Sportblessures of overbelasting klachten
 • Niet mee kunnen komen op school en met leeftijdsgenootjes
 • Hypermobiliteit
 • Scoliose
 • Hoofdpijn
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
 • Langdurige vermoeidheid
 • Problemen met sport of zwemles
 • Overgewicht
 • Ernstige meervoudige beperkingen
 • Problemen met schrijven, kleuren of knippen
 • Revalidatie na ziekenhuisopname

De behandeling van kinderen van 2-18 jaar vindt meestal plaats op de praktijk. Het kan zijn dat u verwezen bent door een huisarts, kinderarts of consultatiebureau maar u kunt ook zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht. Indien er bijzondere omstandigheden zijn kan ik ook bij u aan huis komen.

Samenwerken

Als kinderfysiotherapeut werk ik graag samen om tot een optimale behandeling te komen. Dit betekend dat ik graag een keer in de gym-, zwem- of sportles meekijk als hier een hulpvraag ligt. Als kinderfysiotherapie vanuit school geadviseerd wordt, voor bijvoorbeeld schrijfproblemen of problemen in de gymles, dan werk ik ook samen met de desbetreffende leerkrachten. Tevens werk ik ook regelmatig samen met logopedie, (kinder)ergotherapie, diëtetiek en kinderpsychologen. Er wordt altijd eerst toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd voordat er een samenwerking aangegaan wordt.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Kinderfysiotherapie wordt altijd vergoed uit de basisverzekering. Uw kind heeft recht op maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekering. Bij een chronische aandoening is er vaak een onbeperkte vergoeding. Voor kinderfysiotherapie geldt geen eigen risico.

Afspraak maken

Voor een behandeling door een kinderfysiotherapeut kunt u een afspraak maken bij Imkje Wietske Vos-Veldhuis.

 

Meer informatie:
www.dekinderfysiotherapeut.com

Klik hier voor onze algemene voorwaarden, toestemming en informatie bij behandeling van een minderjarige (<16 jaar)

error: Content is protected !!