Facebook
Instagram
YouTube

Missie en visie van de praktijk

Missie

Onze missie is om de beste kwalitatieve en cliëntvriendelijke fysiotherapie praktijk in Sneek en Jirnsum te zijn, zowel op het gebied van fysiotherapie als Arbeid en Gezondheid.

Visie

Onze visie is het zijn van een cliëntvriendelijke professionele vooruitstrevende praktijk waarbij wordt gestreefd naar duurzame kwaliteit van de behandeling waarbij de cliënt als persoon voorop staat.

error: Content is protected !!