Facebook
Instagram
YouTube

Nieuwe collega’s versterken ons team!

Annet Boonstra is werkzaam binnen en vooral buiten de praktijk in de ouderen en chronische zorg. Ze kan u aan huis bezoeken en behandelen. Ze is werkzaam rondom de praktijk in Sneek, Jirnsum en Raerd en komt ook 3x per week in woon zorgvoorziening Boarnsterhimstate in Aldeboarn.

Hester Mulder is op woensdag in Sneek aanwezig en zal dit jaar starten met de opleiding tot manueel therapeut.

error: Content is protected !!