Facebook
Instagram
YouTube

Praktijk

Geschiedenis van de praktijk

Fysiotherapie en manuele therapie Jissink is in 1985 opgericht door Klaas en Martha Jissink. De praktijk is gestart in Grou en Jirnsum. In 1992 heeft zich de kans voorgedaan om een deel van een praktijk in Sneek over te nemen. In 2000 is de praktijk verhuisd naar de huidige locatie op de Willemstraat 1 te Sneek.

De praktijk is in 2007 overgenomen door Mariska Leijendekker. Mariska was al geruime tijd werkzaam bij Klaas en Martha. Hierdoor kon Mariska de visie van de praktijk voortzetten. In de loop der jaren is de praktijk uitgebreid in ruimte, kennis, kwaliteit en het aantal medewerkers.
In 2008 is er ook een vestiging in Raerd geopend.

Kwaliteit

Sinds juni 2013 is fysio- en manuele therapie Jissink een pluspraktijk. Deze status is een waardering voor bewezen kwaliteit en efficiëntie in de zorgverlening en wordt uitgegeven door de zorgverzekeraars.
In augustus 2015 en 2017 heeft er een herbeoordeling plaatsgevonden en is de plusstatus voortgezet.

Omdat wij klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben maken wij gebruik van een tevredenheidsenquête. Deze enquête ontvang u per mail na afloop van de behandelperiode en is anoniem. Wij verzoeken u vriendelijk om deze enquête in te vullen. Zo kunnen wij van u leren en u nog beter van dienst zijn.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. U kunt dit bij uw behandelend fysiotherapeut, Mariska Leijendekker of via de klachtenregeling kenbaar maken. Wij zullen er dan alles aan doen om uw ontevredenheid weg te nemen.

Certificaten van de tevredenheidsenquêtes

         

error: Content is protected !!