Facebook
Instagram
YouTube

Bij FysioMaks op de juiste plek voor rugzorg

”Wy gean foar maksimaal resultaat”

Rugklachten komen vaak voor en vrijwel elke Nederlander maakt wel eens een moment van lage rugklachten mee in zijn of haar leven. Algemene dagelijkse bezigheden gaan steeds lastiger door pijn of stijfheid in de lage rug. Rugklachten zijn vaak terugkerend, maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat er iets mis is met de rug! 

Bij FysioMaks ben je op de juiste plek voor ‘rug-zorg’. Samen met jou wordt er een behandelplan besproken met oog voor jou én jouw omgeving. De behandeling kan bestaan uit advies, oefentherapie, lichaamsbewustwording oefeningen en mobiliserende technieken, zodat jij weer in beweging komt. Daarnaast begeleiden we jou in het beter leren omgaan met de gevolgen van aanhoudende rugklachten of zetten we samen in op leefstijlverandering. 

Tijdens onze eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats, gevolgd door een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een lage rug screeningstool, dit geeft een eerste indruk over de ernst van de klachten. Vanuit het intakegesprek, lichamelijk onderzoek en metingen wordt een behandelplan in overleg met jou opgesteld. Hierna vindt de eerste behandeling plaats. 

FysioMaks is aangesloten bij het Rug-netwerk Friesland. Het Rug-netwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten en medische specialisten. Juist door deze goede samenwerking kunnen wij jou de juiste zorg op de juiste plek bieden! De therapeuten van FysioMaks denken vanuit jouw mogelijkheden en behoefte.

Sander van Goethem 
Fysio-/manueel therapeut MSc.
Regio-coördinator Rug-Netwerk Friesland

error: Content is protected !!